Letters & logo's

  Formaat bepalen

Om het formaat van uw teksten te bepalen, zijn er verschillende benaderingen mogelijk. Een overzicht:

Optie A: Letterhoogte opgeven

De letterhoogte is de maat die achteraf gebruikt zal worden om de prijs te bepalen. Met letterhoogte bedoelen we in principe de hoogte van een hoofdletter met een “platte” (niet-afgeronde) boven- en onderkant.

--> Weet u die maat, dan kunt u die gewoon opgeven

 

Optie B: Lengte van de tekst opgeven

Misschien weet u enkel hoe lang uw tekst mag worden (of bij meerdere lijnen de lengte van de langste lijn).

--> Dan geeft u gewoon die lengte op en de letterhoogte wordt in functie daarvan bepaald.

 

Optie C: Werkvlak lengte en hoogte

U kunt ook gewoon de maten doorgeven van het vlak waarop uw teksten moeten komen:

  • lengte en hoogte van rechthoekig vlak

 

Optie C: vervolg

  • Voor een onregelmatige vorm bezorgt u ons een foto (of schets) als bijlage in een aparte e-mail naar info@belettering-jan.be. De werkvlaklengte die u opgeeft moet op de foto duidelijk terug te vinden zijn (voor een wagenportier neemt u hiervoor standaard de horizontale lengte ter hoogte van de klink). De werkvlakhoogte is bij een onregelmatig vlak soms moeilijker vast te stellen. Geen probleem. Meet de hoogte in het midden en geef die maat in (steekt niet op een cm).

  

De door u opgegeven tekstlijnen worden geschikt in het opgegeven werkvlak, met voldoende blanco ruimte rondom de tekst.

 

Optie D: Geforceerde maten

U kunt ook de exacte lengte en hoogte van uw totale tekst opgeven.
Hiebij geldt:
  • hoogte ≠ letterhoogte (vgl. optie A)
  • hoogte = van bovenste tot onderste punt van de totale tekst

  Let op: Hierbij worden de teksten vaak in de lengte of in de hoogte samengedrukt, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.

Dit is dan ook gewoonlijk niet de meest esthetische oplossing. Gebruik deze optie dus enkel als u echt weet wat u doet.